LORDS OF SHADOW 2 ویژگی های بازی 

برای اولین بار در نقش دراکولا بازی کنید و کنترل تمامی قابلیت ها و قدرت های او را به دست گیرید.

در محیط امروزی بازی به ماجراجویی بپردازید و در راه روهای وحشتناک و پر پیچ و خم قلعه دراکولا قدم بردارید. روی خون آشامی دراکولا را به اوج خود برسانید و قدرت های مافوق بشری و اهریمنی ویرانگر او را بیدار سازید. خود را به صورت مه تغییر شکل دهید، دشمنان خود را فریب دهید و کنترل نمایید و ناگهان بدور از چشم سایرین در تاریکی مطلق محو شوید. مراحل بازی را با درگیری های بزرگ و سهمگین، پشت سر گذارید. چگونگی رخ دادن این درگیری ها در بازی جدید به انتخاب شما بستگی دارد. و در نهایت با نوشیدن خون دشمنانتان، قدرت های جاودانگی خود را تقویت کنید. خون، توانایی های شما را تغذیه می کند.